Medierea privind drepturile de proprietate intelectuală

Dreptul proprietăţii intelectuale este o ramură de drept ce reglementează raporturile ce se ivesc între oameni în urma înfăptuirii şi utilizării operelor literare, artistice, ştiinţifice.
În cazul în care există încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, pe lângă faptul că părţile doresc în general rezolvarea conflictului într-un timp cât mai scurt (în instanţă un litigiu de proprietate intelectuală durează cel puţin un an), în general se doreşte confidenţialitatea procesului.
Componentele dreptului proprietăţii intelectuale sunt:  drepturile de autor, la care se adaugă drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile de proprietate industrială.
Se pot rezolva pe calea medierii conflictele legate de:

 • Mărci înregistrate
 • Brevete de invenţii
 • Numele de domeniu
 • Desenele şi modelele industriale
 • Drepturile de autor şi drepturile conexe
 • Know-how
 • Copyright
 • Plagiat
 • Conflicte ce decurg din concurenţa neloială

Dacă există încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, mediatorul ajută părţile, în deplină confidenţialitate, să găsească o modalitate de soluţionare a divergenţelor.
O marcă ce se respectă nu îşi doreşte niciodată un proces public care să îi aducă prejudicii de imagine pe piaţă, iar la mediator confidenţialitatea este garantată contractual.
Numai prin mediere se poate decide rapid şi în deplină confidenţialitate asupra unor aspecte cum ar fi:

 • dacă a existat rea-credinţă la folosirea unei mărci sau invenţii;
 • dacă se cedează gratuit un nume de domeniu sau se percepe o redevenţă;
 • care ar fi daunele care se vor percepe şi modalitatea de plată a acestora pentru folosirea fără drept a unui desen industrial, a unei mărci sau a unei invenţii;
 • cum se va soluţiona conflictul dintre titularul unei mărci şi firma care şi-a înregistrat respectiva marcă drept numele societăţii, etc.

În situaţia în care în urma procedurii de mediere, se ajunge la o înțelegere comună, această înţelegere îmbracă forma unui acord scris ce poate fi autentificat la notar. În măsura în care acordul conţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, acesta constituie titlu executoriu.

De asemenea, acordul încheiat între părţi în urma procedurii de mediere, constituie act adițional la contractul încheiat între părți inițial, dacă părțile nu doresc încheierea unui act adițional cu termenii cuprinși în acordul de mediere.

Foarte important, este de reținut faptul că soluționarea prin mediere a unui conflict aflat pe rolul instanțelor de judecată, conduce la dreptul de a solicita returnarea taxelor de timbru.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin intermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.