Medierea în domeniul răspunderii profesionale – Malpraxis

Prin intermediul medierii pot fi soluţionate conflictele privind cazurile de malpraxis (acele situaţii în care poate fi angajată răspunderea profesională), în măsura în care prin legi speciale nu este prevazută o altă procedură.

În domeniul răspunderii profesionale, se pot soluţiona prin mediere conflictele în care se angajează răspunderea profesională a celui care a prestat serviciul, cazurile de malpraxis (profesii liberale: medic, farmacist, notar, avocat, expert, auditor, mediator, contabil etc).

Avantajele soluţionării cazurilor de malpraxis prin mediere sunt:

  • timpul foarte scurt de rezolvare (prin mediere se ajunge, de regulă, la o solutie în doar cateva ore)
  • confidenţialitatea acestui proces (element important atât pentru pacienţi dar mai ales pentru medici)
  • evitarea răspunderii penale, a răspunderii disciplinare cât şi a răspunderii administrative (pentru medic)
  • costuri reduse.

Răspunderea profesională este răspunderea civilă, delictuală sau contractuală, care revine unui profesionist ca urmare a unor acte sau fapte săvârşite din culpa sa, prin care devine răspunzător în baza unui  contract de natură profesională încheiat cu clientul său, a legii şi statutului profesiei, a conventiilor internationale şi a regulilor eticii profesionale – şi, fiind angajată răspunderea sa civilă, este obligat să îl repare.

Cel mai cunoscut şi întâlnit caz de malpraxis este malpraxisul medical – eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, care implică răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice, după caz.

Persoanele care au fost prejudiciate printr-un act de malpraxis medical se pot adresa instanţelor civile de judecată, după parcurgerea procedurii stabilirii cazului de malpraxis în termen de 3 ani de la data prejudiciului. Există şi o procedură specifica, reglementată de capitolul VI din legea 95/2006, privitor la „Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru medici, farmacisti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale”, prin care persoana vătămată sau reprezentatul ei poate sesiza direct comisia specială de malpraxis, pentru a se stabili culpa medicală a cadrului medical.

In cazul unei decizii privind existenţa unei culpe medicale, cazul se va rezolva prin  mediere sau în instanţă. De regulă, este implicat şi asiguratorul profesional al medicului, care poate fi plătitorul daunelor materiale şi/sau morale.

Conflictele de  malpraxis pot fi rezolvate de instanţa de judecată, cu procese care durează foarte mult, unde totul este public şi unde imaginea medicului este de multe ori afectată sau pot fi rezolvate prin procedura de mediere care asigură confidenţialitate intregului proces şi se poate ajunge la o soluţie în cateva ore.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin intermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.