Medierea în domeniul protecţiei consumatorului

În domeniul protecţiei consumatorului se recurge frecvent la mediere, în primul rând motivat de faptul că toate costurile pe care le implică o astfel de procedură sunt reduse în comparaţie cu cele ocazionate de calea litigioasă. De asemenea, confidenţialitatea constituie alt argumente pentru care medierea înregistrează un real succes în cadrul domeniului protectiei consumatorului.
Se poate apela la mediere în următoarele situaţii:
Când consumatorul invocă:

  • existenţa unui prejudiciu, ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos,
  • în cazul magazinelor de comerţ electronic care au înregistrat conflicte cu clienţii în legătură cu comenzile derulate pentru livrarea diverselor produse, clienţii care au anumite nemulţumiri legate de produsele livrate în urma comenzilor on-line.
  • nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate;
  • existenţa unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici;
  • încălcarea altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;

Avantaje:

  • Deoarece declanşarea unui proces pentru revendicarea unor daune, necesită costuri mari şi de foarte multe ori consumatorul unui produs sau serviciu defectuos renunţă la drepturile ce i se cuvin pentru remedierea situaţiei în care a ajuns, apelarea la mediere este mult mai accesibilă şi în cele mai multe cazuri duce la rezolvarea rapidă a cererilor părţii afectate.
  • Apelarea la mediere poate duce la stingerea rapida a conflictului. Prin obligativitatea la confidenţialitate impusă de legea 192 din 2006, şi prin clauzele acordului de mediere, comerciantul reuşeşte să evite daunele de imagine ce pot urma unui conflict în domeniul protecţiei consumatorilor. În aceste condiţii, îşi poate continua activitatea fără ca evenimentul petrecut să afecteze în vreun fel profitul comercial.
  • De asemenea, dacă la mediere are ocazia să negocieze daunele pe care trebuie să le plătească, un proces civil îi poate impune cheltuieli mult mai mari.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin intermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.