Medierea în domeniul bancar şi al asigurărilor

Medierea în domeniul bancar şi în cel al asigurărilor are drept scop soluţionarea conflictele dintre instituţiile de credit, unităţile bancare, societăţile de asigurare-reasigurare şi clienţii acestora. Procedura este simplă, rapidă şi  cofidenţială.

Medierea în domeniul asigurărilor

Prin încheierea unei poliţe de asigurare de către o persoană fizică sau juridică, se creează raporturi juridice între următoarele părţi:
– asigurat şi asigurator;
– asigurat şi intermediarul în asigurări, fie că este agent de asigurări, fie că este broker de asigurări, atunci când poliţa este încheiată printr-un intermediar în asigurări;
– asigurator şi intermediarii în asigurări, fie că este agent de asigurări, fie că este broker de asigurări;
În această etapă a derulării contractului de asigurări, pot exista conflicte cu privire la:
– drepturile şi obligaţiile părţilor, respectiv întinderea răspunderii, riscurile acoperite sau excluse, teritorialitatea poliţei etc.,
– prima de asigurare, respectiv modalitatea de calcul, de achitare a acesteia sau discount-ul de care poate beneficia asiguratul,
– termenul de valabilitate al poliţei de asigurare.
Ca urmare a producerii unui eveniment, se pot naşte conflicte între:
– asigurat şi asigurator cu privire la acoperirea sau refuzul acoperirii riscului de către asigurator,
– asigurator şi persoanele prejudiciate, vătămate sau decedate, cu privire la:
– cuantumul prejudiciului material şi/sau moral care trebuie acoperit de către asigurator, inclusiv lipsa folosinţei bunului avariat şi eventualele cheltuieli de judecată;
– recuperarea sumelor datorate de asigurator cu titlu de daune, inclusiv în situaţia în care acestea au fost avansate sau nu au fost achitate unităţilor de service, iar proprietarul autoturismului nu poate intra în posesia şi folosinţa acestuia.
– asigurat şi persoanele prejudiciate, vătămate sau decedate, în situaţia în care evenimentul nu este acoperit de poliţa RCA,
– asigurator şi unităţile service.

Avantaje:
– conflictele se vor soluţiona într-un timp mult mai redus şi cu costuri mai mici pentru asiguraţi/păgubiţi/petenţi divergenţele cu societăţile de asigurări;
– divergenţele se vor soluţiona în condiţii de confidenţialitate (statuate prin lege) fapt care ar contribui la creşterea încrederii asiguraţilor în sistemul de asigurări;
– se vor diminua costurile societăţilor de asigurări cu rezervele de daună şi IBNR.
– se vor reduce considerabil numărul sesizărilor întocmite de către pagubiţi către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Medierea în domeniul bancar

Se pot media dispute şi litigii în domeniul financiar-bancar, referitoare la clauze, comisioane sau dobânzi.

Litigii sau conflicte în care clienţii justifică un interes:
– Dobânzi calculate greşit,
– Creşterea nejustificată a dobânzilor şi a comisioanelor pe perioada derulării contractului,
– Introducerea de noi comisioane nestipulate în contract,
– Necomunicarea majorării ratei dobânzii şi a comisioanelor,
– Modificarea clauzelor contractuale fără acordul părţilor şi fără a fi semnate actele adiţionale de ambele părţi,
– Fraude bancare,
– Inregistrarea nejustificată ca rău platnic la Biroul de Credit,
– Clauzele abuzive din contractele existente,
– Renegocierea contractelor de credit,
– Alte tipuri de conflicte financiar bancare.

Litigii sau conflicte în care banca justifică un interes:
– Neplata la timp de catre clienti a ratelor la credite,
– Achitara cu intarzierea in mod repetat a ratelor si a dobanzilor,
– Refuzul clientilor de a achita dobanzile si majorarile calculate legal,
– Litigii intervenite între bănci şi colaboratorii externi,
– Renegocierea contractelor de credit,
– Alte tipuri de conflicte financiar bancare.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin întermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.