Medierea în conflictele de muncă

În cazul conflictelor de muncă se poate apela la mediere în următoarele situaţii:

 • Continuarea, încetarea sau derularea unui contract individual de muncă
 • Plata drepturilor salariale restante
 • Pentru interpretarea clauzelor contractuale
 • În cazul rezilierii în mod abuziv a contractului de muncă
 • În cazul conflictelor dintre diferite compartimente ale societăţii
 • Conflictele dintre angajaţi, conflictele între angajaţi şi angajatori, etc.
 • Modificările intervenite în contractul individual de muncă prin acord cu privire la oricare dintre următoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Medierea în etapa extraprocesuală:
Priveşte acele situaţii în care conflictul nu este înregistrat pe rolul instanţelor judecătoreşti.
În situaţia în care medierea se finalizează prin ajungerea la o înţelegere comună ce poate fi exprimată printr-un acord scris, acesta poate fi autentificat la notar, iar în măsura în care conţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă acest acord autentificat constituie titlu executoriu.

Medierea în etapa procesuală:
Priveşte acele situaţii în care conflictul este înregistrat pe rolul înstanţelor judecătoreşti.
Medierea poate interveni oricând în cursul judecăţii, conform principiului disponibilităţii părţilor cu privire la cererile lor în faţa înstanţei de judecată.
În situaţia în care medierea se finalizează prin ajungerea la o întelegere comună, ce poate fi exprimată printr-un acord scris, acesta poate fi prezentat instanţei de judecată, urmând ca instanţa să ponunţe o hotărâre care consfinţeşte acordul lor.

Pentru încercarea de soluţionare a conflictelor de muncă prin mediere, părţile pot solicita instanţelor de judecată acordarea unui termen de suspendare a judecăţii pentru o perioadă de 3 luni.
Atât în etapa extra procesuală cât şi în etapa procesuală, PE TOT PARCURSUL DESFĂŞURĂRII PROCEDURILOR DE MEDIERE, TERMENELE DE PRESCRIPŢIE SE SUSPENDĂ, în limitele legale. Suspendarea termenului de prescriptie începe să curgă de la data semnării contractului de mediere şi operează indiferent dacă medierea s-a finalizat cu un acord sau nu.

De ce să apelaţi la mediere:

 • Beneficiaţi de serviciile imparţiale şi neutre ale unui mediator autorizat
 • Este o cale civilizată de a decide dumneavoastră soluţia care să vă satisfacă
 • Este o metodă rapidă şi fără costuri mari
 • Confidenţialitatea este garantată
 • Vă protejaţi de expunerea în public şi de stres.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin intermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.