Medierea în cauzele penale

Prin intermediul medierii pot fi soluţionate conflictele izvorâte din infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.

De asemenea, SE POATE APELA LA MEDIERE PENTRU SOLUŢIONAREA LATURII CIVILE DIN DOSARUL PENAL, cu privire la orice tip de infracţiune! In cazul în care inculpatul, în urma acordului de mediere, acoperă prejudiciul cauzat, beneficiază de circumstanţe atenuante.

Infracţiunile pentru care, conform Noului Cod Penal, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală sunt:

 1. Lovirea sau alte violenţe (art.193);
 2. Vătămarea corporală din culpă (art.196);
 3. Violenţa în familie (art. 199);
 4. Ameninţarea (art.206);
 5. Hărţiurea (art.208);
 6. Violul (art.218 alin.(1) si alin.(2));
 7. Agresiunea sexuală (art.219);
 8. Hărţuire sexuală (art.223);
 9. Violarea de domiciliu (art.224);
 10. Violarea sediului profesional (art.225);
 11. Violarea vieţii private (art.226);
 12. Divulgarea secretului profesional (art.227);
 13. Pedepsirea unor furturi la plângerea prealabilă (art.231);
 14. Abuzul de încredere (art. 238);
 15. Abuzul de încredere în fraudarea creditorilor (art.239);
 16. Bancruta simplă (art 240);
 17. Bancruta frauduloasă (art.241);
 18. Gestiunea frauduloasă (art.242);
 19. Însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art.243);
 20. Înşelăciunea (art.244);
 21. Înşelăciunea privind asigurările (art. 245);
 22. Distrugerea (art.253 alin.(1) si alin.(2);
 23. Tulburarea de posesie (art.256);
 24. Asistenţa şi reprezentarea neloială (art. 284);
 25. Violarea secretului corespondenţei (art.302);
 26. Abandonul de familie (art.378);
 27. Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorilor (art.379);
 28. Împiedicarea exercitării libertăţii religioase (art.381)

De ce să apelaţi la mediere:

 • Evitaţi un proces penal pentru infracţiunile la care plângerea prealabilă pune în mişcare acţiunea penală
 • Beneficiaţi de serviciile imparţiale şi neutre ale unui mediator autorizat
 • Este o cale civilizată de a decide dumneavoastră soluţia care să vă satisfacă
 • Este o metodă rapidă şi fără costuri mari
 • Prin accesarea serviciilor de mediere, beneficiaţi de un răgaz de 3 luni pentru soluţionarea unor situaţii dificile pentru ambele părţi
 • Impăcarea părţilor înlătură răspunderea penală
 • Confidenţialitatea este garantată
 • Vă protejaţi de expunerea în public şi de stres.

Părţile pot apela la medierea în cauzele penale atît în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată.
Dacă medierea este acceptată de părţi, se va asigura dreptul acestora la asistenţă juridică sau la un interpret, în cazurile în care se impune acest lucru.
În cazul minorilor, garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător şi în cadrul procedurii de mediere.

Înainte de introducerea plângerii prealabile şi de începerea urmăririi penale
Atunci când procedura medierii este iniţiată chiar în termenul de introducere al plângerii prealabile la organele în drept, acest termen se suspendă pe durata desfăşurării medierii.
Dacă părţile aflate in conflict, reuşesc să ajungă la o înţelegere totală, nu mai este necesară implicarea ulterioară a organelor de cercetare penală sau a instanţei de judecată.

În situaţia în care părţile îşi soluţionează conflictul prin procedura medierii înainte de începerea efectivă a procesului penal în instantă, partea vătamată nu mai poate sesiza pentru aceeaşi infracţiune, organele de cercetare penală sau instanţa de judecată.
În cazul în care părţile aflate în conflict nu s-au împacat, partea vatamată poate introduce plangerea prealabilă în termenul legal, termen care îşi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere. Se ţine cont în acest caz şi de termenul scurs înainte de suspendare.

După începerea urmăririi penale
O altă situaţie este cea în care partea vătămată si făptuitorul apelează la mediere după începerea urmăririi penale sau a procesului în instantă de judecată, iar cercetarea penală sau judecarea cauzei se suspendă de către judecător, în şedinţă publică, de la data prezentării de către părţi a contractului de mediere.

Termenul de suspendare a soluţionării unei cauze penale supuse medierii este de maxim 3 luni şi este aplicabil pentru cazurile în care medierea nu este finalizată în cadrul acestui interval.

Mediatorul are obligaţia să comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere.

Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părţile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului de 3 luni.

Pentru soluţionarea cauzelor penale, în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii în cauzele penale, părţile sunt obligate să depună la organul judiciar acordul de mediere autentificat la un notar public sau să se prezinte în faţa organului judiciar pentru a se lua act de voinţa acestora, conform acordului de mediere care nu îmbracă forma autentică.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin intermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.