Medierea în cauzele civile

Biroul de Mediatori asociaţi Ochiroş&Penciuc asigură medieri în domeniul Dreptului Civil în conformitate cu prevederile Legii 192/2006 modificată şi completată, în diverse cazuri cum ar fi:

 • posesia;
 • grăniţuirea;
 • strămutarea de hotare;
 • alte raporturi de vecinătate;
 • revendicări (imobiliare, terenuri, construcţii);
 • revendicarea;
 • evacuarea;
 • succesiunea şi partajul;
 • pretenţii;
 • obligaţia de a face;
 • partajarea bunurilor mobile şi imobile;
 • succesiuni (partajarea bunurilor succesorale);
 • executarea contractelor de diferite tipuri (vânzare-cumpărare cu plata în rate, închiriere, leasing, de împrumut, de folosinţă);
 • executarea obligaţiilor de altă natură decât cele contractuale;
 • executări silite;
 • stabilirea situaţiei daunelor materiale şi/sau morale;

În situaţia în care în urma procedurii de mediere, se ajunge la o înțelegere comună, această înţelegere îmbracă forma unui acord scris ce poate fi autentificat la notar. În măsura în care acordul conţine o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, acesta constituie titlu executoriu.
De asemenea, acordul încheiat între părţi în urma procedurii de mediere, constituie act adiţional la contractul încheiat între părţi iniţial, dacă părțile nu doresc încheierea unui act adiţional cu termenii cuprinşi în acordul de mediere.
Foarte important, este de reţinut faptul că soluţionarea prin mediere a unui conflict aflat pe rolul instanţelor de judecată, conduce la dreptul de a solicita returnarea taxelor de timbru.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin intermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.