Întrebări frecvente

Ce conflicte nu se pot media?
Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum şi orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.

Cine poate apela la mediere?
Pot recurge la mediere atât persoanele fizice cât şi persoanele juridice, toate organizaţiile şi asociaţiile legal constituite, în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente.

Este medierea confidenţială şi discretă?
Toată procedura medierii este confidenţială.
Legea impune mediatorului să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le află în cursul procedurii de mediere.
În plus, medierea este o procedură discretă. Discreţia medierii este asigurată prin rezolvarea disputelor departe de ochii publicului, doar în biroul confortabil al mediatorului şi doar în prezenţa persoanelor direct implicate, fără deservicii de imagine publică.

Cine poate fi mediator?
Profesia de mediator este o profesie distinctă, care se exercită în baza legii 192/2006 doar în cadrul formelor de exercitare a profesiei de mediator.
Mediatorul este o persoana care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in condiţiile legii si care este autorizat de către Consiliul de mediere în condiţiile legii. Mediatorul este o persoană calificată să conducă procesul de mediere, autorizată in condiţiile legii medierii şi înscrisă pe Tabloul Mediatorilor.
Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul unei societăţi civile profesionale, al unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Când putem apela la mediere?
Medierea este o cale la care se poate apela înainte de introducerea unei acţiuni în instanţă sau în orice fază a unui proces, inclusiv în căile de atac: apel sau recurs şi chiar în faza executării silite. Alegerea acestei proceduri se poate realiza: la cererea uneia sau a tuturor părţilor din cauza care se judecă sau la recomandarea făcută de judecătorul care judecă procesul pornit.

Se poate recupera taxa judiciară de timbru?
Așa cum se știe, atunci când introducem o acțiune sau o cerere la instanța de judecată trebuie să achităm a taxa judiciară de timbru (Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru).
Este util de știut că, taxa judiciară de timbru poate fi recuperată, dar numai în condițiile stingerii conflictului prin mediere.
Art 63 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, prevede că:
”(1) În cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre, potrivit dispoziţiilor art. 271 din Codul de procedură civilă.
(2) Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru investirea acesteia.

În cât timp se rezolvă problema prin mediere?
Medierea este recunoscută ca o metodă care poate oferi o soluţionare rapidă a unor litigii.
De multe ori, o singură şedinţă de mediere poate aduce soluţia la o dispută.
Chiar dacă medierea necesită mai multe şedinţe, programarea acestora se poate face rapid, în termene stabilite de cele două părţi. Se evită astfel termenele (de regulă) lungi ale instanţelor de judecată.

Daca apelez la mediere, care sunt drepturile mele?
Dreptul de a decide dacă participi sau nu la mediere.
Dreptul de a alege şi de a accepta mediatorul.
Dreptul de a fi informat corect şi deplin cu privire la mediere.
Dreptul de a vă defini propriile nevoi, probleme şi soluţii.
Dreptul de a participa la un proces de mediere corect.
Dreptul de a beneficia de serviciile unui mediator neutru si imparţial.
Dreptul de a beneficia de confidenţialitatea mediatorului şi a celorlalţi participanţi  la mediere.
Dreptul de a decide asupra soluţiilor adoptate şi a acordului final.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin intermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.