Despre mediere

Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Desfăşurarea medierii
Părţile sunt informate, în mod gratuit, despre procedura de mediere şi avantajele specifice acesteia în cazul lor.
In cazul în care sunt de acord să încerce medierea, se va încheia contractul de mediere, prin care se stabilesc, de comun acord, aspectele necesare desfăşurării medierii, inclusiv onorariul mediatorului.
La mediere participă numai persoanele implicate în conflict!
La solicitarea sau cu acordul lor, părţile pot fi asistate la mediere de avocaţi, pot fi invitaţi experţi, specialişti care să ajute cu informaţii utile la soluţionarea conflictului sau pot participa şi alte persoane (de ex. din familie), numai cu acceptul pârţilor şi doar după ce au semnat un acord de confidenţialitate.
Niciuna dintre persoanele care au participat la procedura medierii NU poate folosi ulterior ca probe în cadrul unui proces, susţinerile făcute în timpul medierii.

Închiderea procedurii de mediere
Se realizează în toate cazurile prin semnarea unui PROCES-VERBAL de închidere a medierii, semnat de persoanele aflate în conflict şi de mediator.
Medierea se poate închide prin următoarele modalităţi:

  • încheierea unei înţelegeri între părţi, sau
  • constatarea că părţile nu au ajuns la o înţelegere, sau
  • denunţarea contractului de mediere de către persoana care nu mai doreşte continuarea procedurii de mediere.

Încheierea acordului de mediere
Se realizează în situaţia în care s-a ajuns la o soluţie cu care sunt de acord persoanele aflate în conflict, iar modalităţile în care se realizează sunt următoarele:
Acord verbal, pe care persoanele îl respectă de bunăvoie;
Acord scris, care să conţină în parte sau în întregime, înţelegerea la care s-a ajuns ;
Acordul de mediere ca înscris, poate fi autentificat la notar sau încuviinţat de instanţă.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactați prin intermediul site-ului, la telefon sau în cabinetul nostru.