Avantajele medierii

10  motive  pentru  a  alege  medierea

  1. Părţile stabilesc data şi ora procesului de mediere. In instanţă, termenele de judecată sunt impuse şi nu ţin cont de programul părţilor. Şedinţa de mediere poate fi reprogramată la fel de usor ca orice alt tip de întâlnire.
  2. Nu există limită de timp pentru sedinţa de mediere. Medierile se pot solda şi cu înţelegeri parţiale situaţie în care este posibilă programarea unei alte sedinţe de mediere la o dată ulterioară.
  3. Părţile, de comun acord, pot alege mediatorul la care sa apeleze. Această facilitate nu există în faţa instanţei de judecată. Alegerea mediatorului de către părţi măreşte încrederea acestora în obţinerea rezultatului dorit.
  4. Un prim pas spre soluţionarea conflictului este prezenţa parţilor la mediator. Medierea este facultativă, iar prezenţa parţilor la mediator denotă dorinţa acestora de a soluţiona neînţelegerile.
  5. Sala in care are loc sedinta de mediere este întotdeauna mai primitoare şi mai discretă faţă de  sala de judecată: medierea este confidenţială. In sala de judecată domneşte formalismul, trebuie respectate anumite reguli procedurale stricte, cuvântul se ia într-o anumită ordine ş.a.m.d. Mediatorul este atent asupra voinţei şi interesului părţilor. La şedinţa de mediere este permisă doar prezenţa părţilor şi a persoanelor agreate de acestea.
  6. In cadrul unui proces, soluţia este impusă părţilor. Mediatorul nu impune nimic, părţile alegând soluţia avantajoasă şi amiabilă pentru conflictul în care se gasesc.
  7. Medierea este mai elegantă, fiind uzitată în întreaga lume civilizată. Satisfacţiile părţilor în cazul ajungerii la o inţelegere sunt cu atât mai mari cu cât se datorează voinţei şi implicării lor.
  8. Prin mediere se pot rezolva toate tipurile de conflict. Pe tot parcursul medierii părţile comunică. Intr-un proces în instanţă comunicarea dintre părţi este alterată, soluţia generând noi conflicte de cele mai multe ori.
  9. Mediatorul nu judecă părţile şi nu dă verdicte. Menirea lui este sa faciliteze dialogul dintre părţi în urma căruia acestea să genereze opţiuni în vederea soluţionării divergenţelor existente.
  10. Apelând la mediere părţile nu renunţă la justiţia clasică. Dacă nu reuşesc să işi soluţioneze prin mediere conflictul, au posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată, la fel cum o aveau şi înainte de a apela la mediere.