Arbitraj

Arbitrajul  este o modalitate alternativă de  soluţionare a litigiilor patrimoniale, în care părţile,  în urma unei convenţii formale se supun deciziei  unei terţe părţi numită arbitru, în urma unei proceduri judiciare , din care rezultă o hotărâre  definitivă şi obligatorie .
Conform art. 521 din Noul Cod de procedură civilă,  arbitrajul este „o jurisdicţie alternativă având caracter privat”.

Avantaje :

 • Părţile au posibilitatea de a-şi desemna ele însele arbitrii.
 • Alegand soluţionarea prin arbitraj, aveţi siguranţa profesionalismului, integrităţii şi moralitătaţii celor care judecă litigiul – arbitrii sunt aleşi de către părţi, pe când judecătorul este numit de către conducerea instanţei.
 • Oferă posibilitatea soluţionării rapide a cauzelor.
 • Cheltuielile arbitrale sunt mai reduse.
 • Soluţionarea litigiului, dosarul, inclusiv hotărârea arbitrală sunt confidenţiale.
 • Lipsită de caracterul public al dezbaterilor din faţa instanţelor de drept comun, procedura arbitrală creează părţilor posibilitatea protejării onorabilităţii lor, esenţială într-un circuit economic concurenţial.
 • Procedura arbitrală se finalizează, la fel ca la instanţele judecătoreşti.
 • Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie – aceasta nu poate fi desfiinţată decât de către o instanţă judecatorească şi numai în situaţii speciale.
 • Arbitrajul pune la îndemâna părţilor şi o procedură de conciliere.
 • Esenţial de reţinut este că accesul la această instanţă de judecată, sesizarea ei valabilă este condiţionată de acordul scris al părţilor în acest sens.

CONFORM ART. 542 din Noul Cod de procedură civilă, persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc :

 • starea civilă;
 • capacitatea persoanelor;
 • dezbaterea succesorală;
 • relaţiile de familie;
 • drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

Pentru detalii suplimentare vă invităm să ne contactaţi prin intermediul site-ului, la telefon ori la sediul biroului nostru.